Skip Navigation Links Türkçe  
Skip Navigation Links.

BİL473 - Foundation Engineering and Computer Applications

Instructor: Dr.Öğr.ÜyesiMehmet İnanç ONUR
Teaching Assistants:
Course Book:
Grading: Arasınav-I (% 20), Arasınav-II (% 20), Ödev (% 10), Quiz (%10), Final (% 40)
Other Resources:
Course Outline:
1. Week
 • Temel Mühendisliği ve Bilgisayar Uygulamalarına Giriş
 • Introduction to Foundation Engineering and Computer Applications

 

Not-1: Geoteknik Anabilim Dalında bitirme tezi ve Geoteknik Anabilim Dalında İNŞ417 Tasarım Projesi dersi çalışmaları ile bağlantılı olarak konular işlenecektir. Paket Program ile geoteknik problemlerin çözümü uygulamalı olarak yapılacaktır.

Not-2: İNŞ309 Soil Mechanics I ve İNŞ342 Foundation Engineering I dersini almamış olan öğrencilerin bu dersi seçmesi önerilmemektedir. Bu derslerde işlenen konuların bilindiği varsayılacaktır. 


2. Week
 • Geoteknik Mühendisliğinin Tanımı
 • Definition of Geotechnical Engineering

 


3. Week
 • Nümerik Yöntemler ile Geoteknik Mühendisliği Problemlerinin Çözüm Aşamaları
 • Solution Steps of Geotechnical Eng. Problems by using Numerical Methods 

4. Week
 • Nümerik Yöntemler ile Geoteknik Mühendisliği Problemlerinin Çözüm Aşamaları
 • Solution Steps of Geotechnical Eng. Problems by using Numerical Methods 

5. Week
 • Geoteknik Mühendisliği Problemleri Örnekleri
 • Examples of Geotechnical Eng. Problems

6. Week

Arasınav-1

Mid-term Exam I


7. Week
 • Plaxis 2D ye Giriş
 • Introduction to Plaxis 2D

 

 • Uygulama I (Tekil Temel analizi)
 • Application I (Analysis of Single Footing) 

 

İlk uygulama ile ilgili özet bilgi ektedir. Özetin uygulama çözümü sırasında yanınızda olması gerekmektedir.


8. Week
 • Yapısal Elemanların Tanımı
 • Definition of Structural Elements

 

 • Uygulama II (Bodrumlu Temelin Analizi)
 • Application II (Analysis of Footing with Basement )

 

 • Uygulama III (Bir Ankrajlı Derin Kazı)
 • Application III (A Deep Excavation with Anchors)
   

İki ve Üçüncü uygulama ile ilgili özet bilgi ektedir. Özetlerin uygulama çözümü sırasında yanınızda olması gerekmektedir.


9. Week
 • Model Limitleri
 • Model Limits

 

 • Uygulama IV (YASS Altında Bir Derin Kazı)
 • Application IV (A Deep Excavation under GWL)

 

 • Uygulama V (Geotekstilli Dolgu)
 • Application V (Fill with Geotextile)
 
Dört ve beşinci uygulama ile ilgili özet bilgi ektedir. Özetlerin uygulama çözümü sırasında yanınızda olması gerekmektedir.

10. Week
 • Uygulama VI (Bir Temel Üzerinde Jenaratörün Dinamik Analizi )
 • Application VI (Dynamic Analysis of a Generator on a Foundation)

 

 • Uygulama VII (Kazık Çakımı)
 • Application VII (Pile Driving)
 
Altı ve yedinci uygulama ile ilgili özet bilgi ektedir. Özetlerin uygulama çözümü sırasında yanınızda olması gerekmektedir.

11. Week
 • Uygulama VIII (Bİr Kazık Temelin Dinamik Analizi)
 • Application VIII (Dynamic Analysis of a Pile Foundation)
 
Sekizinci uygulama ile ilgili özet bilgi ektedir.  Özetin uygulama çözümü sırasında yanınızda olması gerekmektedir.

12. Week

Arasınav-II

Mid-term Exam II


13. Week
 • Dönem Ödevi Sunumları
 • Term Project Presentations

 


14. Week
 • Dönem Ödevi Sunumları
 • Term Project Presentations

15. Week

Final Sınavı

Final Exam


Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!