Skip Navigation Links Türkçe  
Skip Navigation Links.

İNŞ459 - Geotechnical Design (MİONUR)

Instructor: Dr.Öğr.ÜyesiMehmet İnanç ONUR
Teaching Assistants:
Course Book: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018
Grading: Arasınav (%40), Quiz (%10), Ödev (%10), Final (%40)
Other Resources: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Örnekler Kitabı, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Eğitim Elkitabı
Course Outline:
1. Week

- Giriş, Geoteknik Problemlerin Tanıtılması

* Introduction, An Overview of Geotechnical Problems


2. Week

- Zemin Koşullarının Tanımlanması

* Definition of Soil Conditions


3. Week
- Zemin Koşullarının Tanımlanması
 
* Definition of Soil Conditions

4. Week

- Deprem Etkisi Altında Zeminin Sıvılaşma Riskinin Değerlendirmesi

* Evaluation of Soil Liquefaction Risk Under Earthquake Effect


5. Week

- Temel Tasarımı, Yüzeysel Temeller

* Foundation Design, Shallow Foundations


6. Week
- Temel Tasarımı, Yüzeysel Temeller
 
* Foundation Design, Shallow Foundations

7. Week
- Ara Sınav
 
* Midterm Exam

8. Week
- Temel Tasarımı, Kazık Temeller
 
* Foundation Design, Pile Foundations

9. Week
- Temel Tasarımı, Kazık Temeller
 
* Foundation Design, Pile Foundations

10. Week

- Deprem Etkisi Altında Dayanma Yapılarının Tasarımı

* Design of Retaining Structures Under Earthquake Effects


11. Week
- Deprem Etkisi Altında Dayanma Yapılarının Tasarımı
 
* Design of Retaining Structures Under Earthquake Effects

12. Week

- Deprem Etkisi Altında Şev Stabilitesi

* Slope Stability Under Earthquake Effect


13. Week
- Deprem Etkisi Altında Şev Stabilitesi
 
* Slope Stability Under Earthquake Effect

14. Week

- Arazi Zemin Özelliklerinin Yerinde İyileştirilmesi

* Improvement of In-situ Soil Properties


15. Week
- Final Sınavı
 
* Final Exam

Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!