Skip Navigation Links Türkçe  
Skip Navigation Links.

İNŞ310 - Su Getirme ve Kanalizasyon

Instructor: Dr.Öğr.ÜyesiGökçen UYSAL
Teaching Assistants:
Course Book: Applied Water Resources Engineering, A.Melih YANMAZ, 2013 (Fourth Edition), METUPress
Grading: 1. Ara Sınav (%20), 2. Ara Sınav (%20), Uygulama (%20), Final (%40)
Other Resources: Su Getirme ve Kanalizasyon Uygulamaları, Türkdoğan, İ., Yetilmezsoy, K., 2004, Su Vakfı Yayınları. • Muslu, Y. (2002). Çözümlü problemlerle su temini ve çevre sağlığı. Su Vakfı.
Course Outline:
1. Week
Ders tanıtımı, Su getirme ve kanalizasyon sistemleri ve kısa bir tarihçesi, Türkiye'de kurumsal yapı 
 

2. Week
Su kaynakları ve su ihtiyacı hesapları, Nüfus tahmin yöntemleri, Su kalitesi

3. Week
Suyun iletimi (İsale hatları, boru tipleri ve işletme elemanları, hidrolik hesapları)

4. Week
Terfi tesisleri ve pompalar, İçme suyu hazneleri ve tipleri

5. Week
İçme suyu şebekesi işletme elemanları ve şebeke tasarımı

6. Week
I. Ara Sınav

7. Week
İçme suyu isale hattı bilgisayar uygulamaları

8. Week

İçme suyu şebeke sistemleri bilgisayar uygulamaları


9. Week
Atıksu kanalizasyon şebekeleri, işletme elemanları ve atıksu kanallarının hesabı

10. Week
Atıksu kanalizasyon şebekesi bilgisayar uygulamaları
 

11. Week
II. Ara Sınav

12. Week

Yağmursuyu kanalizasyon hesabı


13. Week

Yağmursuyu kanalizasyon hesabı


14. Week

Yağmursuyu kanalizasyon bilgisayar uygulamaları


Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!