Skip Navigation Links Türkçe  

Staj Raporlarının Teslimi

Bahar Dönemi için staj raporlarının teslim son tarihi 28.02.2020 Cuma günü olarak belirlenmiştir.

Staj Raporlarnızı sekreterliğe imza karşılığında teslim etmeniz gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle raporu değerlendirmeye alınmayan veya staj cezası alan öğrencilerimiz dosyalarını sekreterliğe değil doğrudan cezayı veren öğretim üyesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Sunum tarihleri dosyalar değerlendirildikten sonra belirlenecektir.


Ekli Dosyalar:
EK-1.pdfPublished on: Wednesday, February 19, 2020
Will be published until: Friday, March 6, 2020

Author of the announcement: Araş.Gör.Volkan KİRİÇÇİ
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!