Skip Navigation Links Türkçe  

Staj Başvuruları Bölüm Tarafından Onaylananlar

Staj Başvuru ve Kabul Formunu (SF2) bize görderip stajı bölüm tarafından imzalanıp onaylanan öğrenciler ekteki gibidir.

Bu öğrencilerimizden yüz yüze staj yapacak olanlar  “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı” belgelerinin taranmış halleri MF Öğrenci İşleri Birimi E-mail adresine (muhfakoib@eskisehir.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir.

Evraklar eksiksiz olarak Dekanlığa ulaştığı takdirde Fakülte Yönetim Kurulu gündemine alınacaktır. 
Beliritilen süreçler tamamlandıktan sonra SGK Sigorta giriş işlemleri yapılacaktır.
 
Ekteki liste yeni başvurular (SF2) belgeleri geldikçe ve onaylandıkça güncellenecektir.
Published on: Thursday, July 2, 2020
Will be published until: Saturday, July 18, 2020

Author of the announcement: Araş.Gör.Volkan KİRİÇÇİ
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!