Skip Navigation Links Türkçe  
2019-2020 Güz Dönemi 2.Arasınavlar (TASLAK-2)
Staj Raporlarının Değerlendirme Sonuçları (2019-2020 Güz)
Uluslararası Değişim Programları İçin Yabancı Dil Sınavı Hakkında
Sınav İş Akış Şeması-Öğrenciler
Mezuniyet aşamasına gelen ve diploma talebinde bulunacak öğrencilerin dikkatine
TEST OLARAK YAPILACAK SINAVLARDA ÖĞRENCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Bütünleme Sınavlarına İlişkin Uygulama Esasları
Yunus Emre Vakfı Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)
Sınavlarda Cep Telefonu Kuralı Hk.
İSG 401 İş Sağlığı ve Güvenliği I ve İSG 402 İş Sağlığı ve Güvenliği II dersleri
Sınavlarda Rapor Alınması Hk.
STAJ İLE İLGİLİ DUYURULAR
İNŞ 414 Bitirme Dersi Ara Sınavı
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Dikkatine
2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü
Next Page

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Dikkatine

28 Ağustos 2016 tarihli ve 29815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 24. ve 33. maddelerine göre; “Tezli yüksek lisans ve Doktora programlarında; Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir”. Şeklinde düzenleme yapılmıştır.
 
Birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencilerin tez danışmanlarının atanması gerekmektedir.
 
Bu bağlamda ekte verilen;
 
1- ÖĞRENCİ DİLEKÇESİ ilgili öğrenci tarafından doldurulacak, imzalanacak ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanına teslim edilecektir.
 
2- DANIŞMAN ATAMA FORMU ise İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı tarafından doldurulacak, imzalanacaktır. Önerilen Danışman imza kısmı ise ilgili öğretim üyesi ile görüşüldükten sonra tamamlanacaktır

 

Published on: Monday, December 26, 2016
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Dr.Öğr.ÜyesiMehmet İnanç ONUR
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!