Skip Navigation Links Türkçe  

Educational Aims

  1. Mezunlar, kendi meslekleri ile ilgili olarak inşaat mühendisliği programının temel alanlarında işe yerleşir, %10’u kendi işi olmak üzere, %70’i özel sektörde, %30’u ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işe girer.
  2. Türk müteahhitlik sektörünün dünyadaki gelişimine paralel olarak, mezunların %30’u uluslararası veya ortaklı projelerde etkin görev alır.
  3. Mezunlar, çalışmakta oldukları iş yerlerinde karar verici pozisyona yükselirler, %25’i şef, müdür ve benzeri bir pozisyonda yer alır.
  4. Mezunların %25’i, araştırma geliştirme kültürünü kazanmak ve yaygınlaştırmak üzere kendi alanında ya da diğer alanlarda lisansüstü eğitime devam eder.
  5. Mesleki faaliyetlerini insanlığa hizmet ve toplum refahını yükseltme yönünde daha etkin kılabilmek ve geliştirmek için afet konularında çalışır ve faaliyetlerini meslek odasının bir üyesi olarak devam eder.
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!