Skip Navigation Links Türkçe  

Internship

   BÖLÜM STAJ KOMİSYONU 

 

Bölüm Staj Komisyonu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KIVRAK

(serkankivrak@eskisehir.edu.tr)

Bölüm Staj Komisyonu Başkan Yardımcısı Bölüm Staj Komisyonu Başkan Yardımcısı

Araş. Gör. Volkan KİRİÇÇİ

(vkiricci@eskisehir.edu.tr)

Araş. Gör. M. Cansaran ERTAŞ

(mcertas@eskisehir.edu.tr)

STAJ SÜRECİ

 

 1.Adım: Hazırlık Aşaması

Staj süreci akış şeması, öğrenci staj kılavuzu ve staj yönergesini gözden geçirin

 

Staj süreci akış şeması

Öğrenci staj kılavuzu

Staj yönergesi

 

2.Adım: Staj Yerinin Bulunması ve Uygunluğunun Onayı

 

 

Staj yönergesine ve kılavuzuna göre uygun staj yeri bulduktan sonra

a. Staj yapılacak kurum/kuruluşa verilmek üzere Kurum Staj Zorunluluk Belgesi [SF1]”’i (gerekiyorsa)” ve “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu [SF2]’ nu bilgisayar ortamında doldurarak [SF1] den bir, [SF2] den iki nüsha çıktı alınız.

 

              Kurum Staj Zorunluluk Belgesi [SF1]

              Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu [SF2]  Türkçe / English

 

b. [SF1]’i dekanlığa onaylattıktan sonra staj yapacağınız kurum/kuruluşa [SF1]’i ibraz ederek(gerekiyorsa) iki adet [SF2]’yi staj yapacağınız kurum/kuruluşa onaylatınız.

c. Staj yapacağınız kurum/kuruluşa onaylattığınız [SF2] formlarını “Bölüm Staj Komisyonu”na başvurarak staj yeri uygunluğu için onay alınız.

 

 

 

3.Adım: Sigorta (SGK) İşlemleri

 

 

Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanmış  [SF2] nin bir kopyasını ve bölüm staj komisyonunca onaylanmış “SGK İşlemleri Başvuru Formu [SF3]”nu Öğrenci İşleri Birimine götürerek SGK girişlerinizi yaptırınız.

 

SGK İşlemleri Başvuru Formu [SF3]

 

 


4.Adım: Kuruma Götürülecek Zarfın Hazırlanması

 

 

Kuruma Teşekkür Yazısı [SF4]”, Kurum/Kuruluş Öğrenci Staj Değerlendirme Formu [SF5]”, Öğrenci Staj Devam Çizelgesi [SF6]”, “Staj Ayrılış Formu [SF7]” ve iki adet A4 boyutundaki zarfı “Bölüm Staj Komisyonu’na getirerek staj yapılacak kuruma götürülecek zarfı hazırlayınız.

Bu zarftaki belgeler staj yaptığınız yerdeki mühendis tarafından doldurulup kapalı zarf içinde staj dosyası ile birlikte staj komisyonuna teslim edilecektir.

 

  Kuruma Teşekkür Yazısı [SF4]

Kurum/Kuruluş Öğrenci Staj Değerlendirme Formu [SF5] Türkçe / English

Öğrenci Staj Devam Çizelgesi [SF6] Türkçe / English

Staj Ayrılış Formu [SF7] Türkçe / English

 

yeni6[1]  Dikkat: 2 adet A4 zarf ve onaylanmış SGK başvuru formunun fotokopisini yanınızda getirmeyi unutmayın! yeni6[1]

 

 

 

 

5.Adım: Staj Raporu ve CD'nin Hazırlanması

 

 

Staj raporunuzu Öğrenci Staj Kılavuzunda açıklanan Staj Raporu Yazım Formatına uygun olarak ve aşağıdaki formları kullanarak hazırlayınız.

 

Staj Raporu Kapak Sayfası Türkçe  / English 

Staj Raporu İç Kapak Sayfası Türkçe / English 

Staj Raporu Çalışma Takvimi Sayfası Türkçe / English 

Staj Raporu Sayfası Örneği Türkçe / English 

 

yeni6[1] Dikkat: Staj raporu dosyasının rengi yapılan staj türüne göre aşağıda görüldüğü gibi olacaktır!  yeni6[1]

 

yeni6[1] yeni6[1]

 

 

yeni6[1] Dikkat: Staj raporu dosyasını teslim etmeden önce aşağıdaki kontrolleri yapın! yeni6[1]

yeni6[1]

 

yeni6[1] Dikkat: Staj sunum CD leri sunum günü toplacak olup CD aşağıdaki içerikte olmalıdır.  yeni6[1]

      1)  Sunum dosyası (PowerPoint dosyası halinde)

      2)  Staj defteri (Word dosyası halinde)

      3)  Ekler Klasörü (bu klasörde sunum ve raporda kullanılan fotoğraflar olmalıdır)

 

yeni6[1] Teslim Edilecek CD üzerine aşağıdaki resimde görülen bilgileri yazmayı unutmayın !  yeni6[1]

yeni6[1]

 

 

6.Adım: Stajın Değerlendirilmesi

 

  Staj raporu değerlendirmesi ve sunum değerlendirmesi aşağıdaki formlara göre yapılacaktır.

 

 

Staj Raporu Değerlendirme Formu [SF8]

Staj Sunum Değerlendirme Formu [SF9]

 

 

yeni6[1] ÖRNEK STAJ SUNUMLARI yeni6[1]

Örnek Staj Sunumlarını bilgisayarınıza kaydettikten sonra "salt okunur " olarak açıp inceleyebilirsiniz.

Örnek Yapı Stajı Sunumu

Örnek Hidrolik Stajı Sunumu

Örnek Geoteknik Stajı Sunumu

Örnek Ulaştırma Stajı Sunumu

 
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!