Skip Navigation Links Türkçe  

2020-2021 Güz Döneminde uzaktan eğitimle yapılacak derslerimiz hakkında bilgilendirme

 

Değerli Öğrencilerimiz,
 
1-Bu dönem derslerimiz mergen.anadolu.edu.tr adresindeki uzaktan eğitim web portalı uzerinden yapılacaktır. 
Kullanım ile ilgili olarak ESTUZEM web sayfasında (http://estuzem.eskisehir.edu.tr/) kullanım kılavuzlarına (http://estuzem.eskisehir.edu.tr/tr/86/Kullanim-Kilavuzu.html) ulaşabilirsiniz. 
Gerekli kullanım unsurlarını öğrenerek dersi takip etmekle yükümlüsünüz. 
 
2- Dersler ve bilgilendirmeler için öğrenci bilgi sisteminin ve mergen.anadolu.edu.tr portalının takip edilmesi gerekmektedir.
 
3- Derslerin takibi için gerekli bilişim altyapısını temin etmek sizlerin sorumluluğundadır. Derslerde ve ölçme değerlendirme süreçlerinde online olmak ve öğretim elemanı talep ettiğinde kamera/ses bağlantılarını sağlamak sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından önem arzetmektedir.
 
İnşaat Mühendisliği Bölümü
 
Sosyal Medya
ESTÜ İnşaat Mühendisliği LinkedIn Sayfası ESTÜ İnşaat Mühendisliği Youtube Kanalı
 https://www.instagram.com/estuinsaatmuh/ https://www.facebook.com/estuinsaatmuh https://www.linkedin.com/groups/7465685/ https://www.youtube.com/channel/UClZBKI8jAN2SW-QfzsD0eWw  insaat@eskisehir.edu.tr

 

EĞİTİM AMAÇLARI

1. Mezunların, kendi meslekleri ile ilgili olarak inşaat mühendisliği programının

temel alanlarında işe yerleşenlerinin, %10’u kendi işi olmak üzere, %70’i özel sektörde,

%30’u ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işe girer.

2. Türk müteahhitlik sektörünün dünyadaki gelişimine paralel olarak, mezunların %30’u

uluslararası veya ortaklı projelerde etkin görev alır.

3. Mezunlar, çalışmakta oldukları iş yerlerinde karar verici pozisyona yükselirler, %25’i şef,

müdür ve benzeri bir pozisyonda yer alır.

4. Mezunların en az % 20’si, araştırma geliştirme kültürünü kazanmak ve yaygınlaştırmak üzere

kendi alanında ya da diğer alanlarda lisansüstü eğitime devam eder.

5. Mesleki faaliyetlerini insanlığa hizmet ve toplum refahını yükseltme yönünde daha etkin kılabilmek

ve geliştirmek için afet konularında çalışır ve faaliyetlerini meslek odasının bir üyesi olarak devam eder.

 

 


 

 

Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!