Skip Navigation Links Türkçe  

PhD Program

Doktora öğrencileri için Fen Blimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bilgi notu için tıklayınız.

 

Doktora programı öğrencileri için, öğrencinin danışmanı tarafından açılan İNŞ692 Seminer dersini almaları zorunludur.

 

Teze geçen öğrenciler için, öğrencinin danışmanı tarafından açılan Doktora Tez dersi ve İNŞ 901/902 Uzmanlık Alan derslerini almaları zorunludur.

 

Ayrıca, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamışsa, FBE 510 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersi zorunludur.

 

Derslerin isimlerine ve içeriklerine Ders Kataloğundan ulaşabilirsiniz. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ders katologu için tıklayınız.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Dikkatine

28 Ağustos 2016 tarihli ve 29815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 24. ve 33. maddelerine göre; “Tezli yüksek lisans ve Doktora programlarında; Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir”. Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencilerin tez danışmanlarının atanması gerekmektedir.

 

Bu bağlamda ekte verilen;

 

1- ÖĞRENCİ DİLEKÇESİ ilgili öğrenci tarafından doldurulacak, imzalanacak ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanına teslim edilecektir.

 

2- DANIŞMAN ATAMA FORMU ise İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı tarafından doldurulacak, imzalanacaktır. Önerilen Danışman imza kısmı ise ilgili öğretim üyesi ile görüşüldükten sonra tamamlanacaktır.

 

DİLEKÇE VE DANIŞMAN ATAMA FORMU için tıklayınız.

 

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü : lee.eskisehir.edu.tr

Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!