Skip Navigation Links Türkçe  

MS Program

Yüksek Lisans öğrencileri için Fen Blimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bilgi notu için tıklayınız.

2019-2020 Öğretim Yılından itibaren geçerli ZORUNLU DERSLER için tıklayınız.

2016-2017 Öğretim Yılından itibaren geçerli ZORUNLU DERSLER için tıklayınız.

 

Öğrencilerin Enstitü tarafından zorunlu tutulan FBE 510 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersini almaları zorunludur.

 

Öğrencilerin ikinci akademik döneminde danışmanı tarafından açılan İNŞ 592 Seminer dersini almaları zorunludur.

 

Tez çalışmasına geçen öğrencilerin kayıtlı olduğu Anabilim Dalında danışmanı tarafından açılan Tez dersi ile birlikte UIN701 / 702 Uzmanlık Alan Dersini almaları gerekmektedir.

 

Derslerin isimlerine ve içeriklerine Ders Kataloğundan ulaşabilirsiniz. Lisansüstü Eğitim Bilimleri Enstitüsü ders katologu için tıklayınız.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Dikkatine

28 Ağustos 2016 tarihli ve 29815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 24. ve 33. maddelerine göre; “Tezli yüksek lisans ve Doktora programlarında; Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir”. Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencilerin tez danışmanlarının atanması gerekmektedir.

 

Bu bağlamda ekte verilen;

 

1- ÖĞRENCİ DİLEKÇESİ ilgili öğrenci tarafından doldurulacak, imzalanacak ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanına teslim edilecektir.

 

2- DANIŞMAN ATAMA FORMU ise İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı tarafından doldurulacak, imzalanacaktır. Önerilen Danışman imza kısmı ise ilgili öğretim üyesi ile görüşüldükten sonra tamamlanacaktır.

 

DİLEKÇE VE DANIŞMAN ATAMA FORMU için tıklayınız.

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü : lee.eskisehir.edu.tr

Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!